Poniedziałek
18 czerwiec 2018


Imieniny:

Elżbiety, Marka, Pauli
Poniedziałek

26° 11°
Wtorek

25° 13°
Środa

26° 11°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XXXVI Sesja Rady Miasta
2017-05-19 08:52:22

Uprzejmie informuję, że dnia 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje
z realizacji uchwał.
5. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2017”.
6. Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie - plany i zamierzenia do realizacji w 2017 r.
7. Realizacja programów zdrowotnych w mieście Grajewo.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej przez mieszkańców ul. 23 Stycznia w Grajewie;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającym umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Grajewskiego;
d) zmiany nazw ulic;
e) nadania nazwy ulicy;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Grajewo;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2027;
j) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011