Czwartek
25 maj 2017


Imieniny:

Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Czwartek

20°
Piątek

18°
Sobota

20°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
23-05-17
4
11
13
19
26
27
14
25
26
30
38
45
Multi2
24-05-17 21:40
6
10
11
17
23
31
34
40
43
46
50
54
56
57
58
62
64
77
78
79
Plus: 31
Multi2
23-05-17 21:40
1
2
7
14
19
25
28
32
36
48
55
61
63
68
69
72
73
74
77
79
Plus: 79
Mini
23-05-17
20
26
33
35
40
XXXVI Sesja Rady Miasta
2017-05-19 08:52:22

Uprzejmie informuję, że dnia 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje
z realizacji uchwał.
5. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2017”.
6. Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie - plany i zamierzenia do realizacji w 2017 r.
7. Realizacja programów zdrowotnych w mieście Grajewo.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej przez mieszkańców ul. 23 Stycznia w Grajewie;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającym umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Grajewskiego;
d) zmiany nazw ulic;
e) nadania nazwy ulicy;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Grajewo;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2027;
j) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011