Niedziela
17 grudzień 2017


Imieniny:

Jolanty, Łukasza, Olimpii
Niedziela

-7°
Poniedziałek

-3° -8°
Wtorek

-7°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-12-17
1
13
27
31
33
41
3
4
14
16
19
32
Multi2
15-12-17
5
6
9
14
15
23
27
29
36
40
44
45
46
53
55
56
64
65
71
78
Plus: 78
Multi2
15-12-17
6
9
11
16
18
22
23
25
29
30
33
44
52
55
59
61
66
72
73
75
Plus: 52
Mini
16-12-17
6
23
29
32
34
XLIV Sesja Rady Miasta Grajewo
2017-11-25 12:15:43

Uprzejmie informuję, że dnia 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
5. Informacja na temat działalności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Grajewie.
6. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2017 roku.
7. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi mieszkańców ul. 11 Listopada na stan techniczny drogi;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
c) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018 rok;
d) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok;
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2026;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
12. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII oraz XLIII Sesji Rady Miasta.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011