Niedziela
17 grudzień 2017


Imieniny:

Jolanty, Łukasza, Olimpii
Niedziela

-7°
Poniedziałek

-3° -8°
Wtorek

-7°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-12-17
1
13
27
31
33
41
3
4
14
16
19
32
Multi2
15-12-17
5
6
9
14
15
23
27
29
36
40
44
45
46
53
55
56
64
65
71
78
Plus: 78
Multi2
15-12-17
6
9
11
16
18
22
23
25
29
30
33
44
52
55
59
61
66
72
73
75
Plus: 52
Mini
16-12-17
6
23
29
32
34
XLIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego
2017-11-25 12:21:05

Uprzejmie zapraszam na XLIII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 29. listopada 2017 r. (środa) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020,
c) w sprawie określenia zasad umarzania wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez powiat grajewski,
d) w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
e) w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie,
f) w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,
g) w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie,
h) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego”,
i) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg,
j) w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018 rok.”
8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011