Środa
24 październik 2018


Imieniny:

Arety, Marty, Marcina
Środa

Czwartek

Piątek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Projekt „SENIORZY- BEZPIECZEŃSTWO-EDUKACJA”
2017-11-30 14:24:09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie rozpoczął realizację Projektu „SENIORZY-BEZPIECZEŃSTWO-EDUKACJA” Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Zgodnie z założeniami projektowymi zorganizowano Konferencję Inauguracyjną, na której zainicjowano stworzenie zintegrowanego systemu edukacyjno-informacyjnego, mającego na celu podniesienie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród seniorów.

Uruchomiono również cykl szkoleń warsztatowych dla osób starszych, celem zapoznania ich z zasadami bezpiecznych zachowań, przede wszystkim w miejscu zamieszkania oraz w sytuacjach życia codziennego. Podjęcie działań profilaktycznych i edukacyjnych to także rozpowszechnianie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w handlu, przeciwpożarowego, farmakologicznego oraz zagrożenia w ruchu drogowym. Następnym etapem programowym, była organizacja Festynu edukacyjno-integracyjnego poświęconego bezpieczeństwu osób starszych, który odbył się w drugiej połowie listopada w Yacht Club „Arcus”.
Organizacja Projektu ma na celu propagowanie i kształtowanie prawidłowych zasad bezpieczeństwa, zapobieganie skali zjawiska przestępczości na różnych płaszczyznach życiowych oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa osób starszych na obszarze Gminy Rajgród. Podejmowane działania edukacyjne mają za zadanie podniesienie samodzielności, zaradności i umiejętności seniorów w kwestii dbania o własne bezpieczeństwo, życie i mienie. Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na osiągnięcie założonych celów, a także uwrażliwienie seniorów oraz społeczności lokalnej na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa.

Anna Kowalewska
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011