Sobota
16 luty 2019


Imieniny:

Danuty, Daniela, Juliany
Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Europa inwestująca w obszary wiejskie
2018-06-07 16:56:06

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”
mająca na celu:


skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Wierzbowo i Boczki Świdrowo poprzez ,,Rozbudowę drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” o długości 3,32 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski informuje, iż realizuje I etap operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”, polegający na opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach realizacji
I etapu operacji Powiat Grajewski zlecił:

1) wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej z przeprowadzonych badań,
2) opracowanie mapy do celów projektowych wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego,
3) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej podziału działek w ilości 95 szt., w obrębie miejscowości Wierzbowo oraz Boczki -Świdrowo, Gmina Grajewo, wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego i uwierzytelnieniem map podziałów,
oraz zakupił niezbędne kopie mapy ewidencyjnej, wykazy podmiotów oraz wykazy działek ewidencyjnych przyległych do drogi powiatowej nr 1807B położonych na terenie Gminy Grajewo.
Jednocześnie Powiat Grajewski informuje, iż w fazie opracowywania dokumentacji projektowej, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zaistniała kolizja istniejących urządzeń energetycznych z projektowaną rozbudową drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki w miejscowości Wierzbowo gm. Grajewo. Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji, które Powiat Grajewski otrzymał z PGE Dystrybucja S.A. w celu usunięcia występującej kolizji, Powiat Grajewski zlecił Wykonawcy, posiadającemu stosowne uprawnienia, wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego, zawierającego oddzielną część dotyczącą przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, a także uzgodnienie dokumentacji projektowej z PGE Dystrybucja S.A.,
w zakresie przeniesienia kolidujących urządzeń elektroenergetycznych.


Mając na uwadze czas, jaki niezbędny jest na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przedłużono, wcześniej zaplanowany na kwiecień 2018 r., termin realizacji I etapu realizacji operacji do końca listopada 2018 r.
Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Powiat Grajewski ogłosi przetarg nieograniczony w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, których zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019 r.Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011