Czwartek
18 kwiecień 2019


Imieniny:

Apoloniusza, Bogusławy, Gołcisławy
Czwartek

19°
Piątek

18°
Sobota

19°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Radziłów aktywny lokalnie
2018-06-28 19:15:25

W okresie od listopada 2017 do czerwca 2018 roku na terenie gminy Radziłów realizowany był projekt pn.: Radziłów aktywny lokalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Realizatorami przedsięwzięcia byli Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie.Do projektu przystąpiły 42 osoby (25 kobiet i 17 mężczyzn) z terenu gminy Radziłów. Wszystkie osoby otrzymały wsparcie w postaci: 1 godz. doradztwa zawodowego, 3 godz. indywidualnego poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 6 godz. warsztatów motywacyjnych z doradcą zawodowym, 2 x 2godz. spotkań z pośrednikiem pracy. Na podstawie opinii psychologa, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy - wytypowano 21 osób do szkoleń zawodowych i trzymiesięcznych staży. W okresie od lutego do początku marca 2018 r. odbyły się szkolenia zawodowe w zawodach: pracownik gospodarczy, opiekun osób starszych i dzieci oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. 120-godzinne szkolenia zakończyły się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje objęte certyfikacją zewnętrzną unormowaną w rozporządzeniach właściwego ministra. 21 osób, które nie zakwalifikowały się do szkoleń zawodowych i staży, wzięło udział w grupowych warsztatach terapeutycznych (trening umiejętności społecznych) oraz w spotkaniach indywidualnych z psychologiem. Każda z osób otrzymała również wsparcie pośrednika pracy w ramach Job coachingu.


Od 01 marca 2018 r. 21 uczestników szkoleń zawodowych rozpoczęło trzymiesięczne staże w lokalnych zakładach pracy. Część firm zadeklarowała dalsze zatrudnienie sześciu osób na 3 miesiące oraz czterech osób na 6 miesięcy po zakończeniu stażu.
Wartość projektu – 210.686,87 zł, dofinansowanie UE – 196.622,37 zł
Podsumowując, przedsięwzięcie okazało się działaniem owocnym i przyczyniło się do rozwoju osobistego, materialnego i społecznego mieszkańców gminy Radziłów.Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011