Piątek
24 maj 2019


Imieniny:

Joanny, Zdenka, Zuzanny
Piątek

21°
Sobota

20°
Niedziela

21°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
II Sesja Rady Miasta Grajewo
2018-11-23 18:57:26

Uprzejmie informuję, że dnia 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się II Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań imiennych.
4. Zapytania i interpelacje.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018-2027;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta Grajewo.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie II Sesji Rady Miasta.


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011