Piątek
24 maj 2019


Imieniny:

Joanny, Zdenka, Zuzanny
Piątek

21°
Sobota

20°
Niedziela

21°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
III Sesja Rady Powiatu Grajewskiego
2018-12-05 13:37:16

Uprzejmie zapraszam na III sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 12. grudnia 2018 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego,
b) w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego,
c) w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego,
d) w sprawie powołania komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego,
e) w sprawie powołania przewodniczącego komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego,
f) w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
g) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Okręgowego
w Łomży na uchwałę Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIII/227/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,
h) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/274/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24.07.2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. oraz zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Grajewskim,
i) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Grajewskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
j) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
k) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023.
7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011