Wtorek
16 lipiec 2019


Imieniny:

Eustachego, Mariki, Mirelli
Wtorek

18° 11°
Środa

19° 13°
Czwartek

18° 11°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
IV Sesja Rady Miasta Grajewo
2019-01-23 18:23:31

Uprzejmie informuję, że dnia 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Grajewo z wykonania Uchwały nr L/380/18 Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
b) wyboru delegatów do reprezentowania miasta Grajewo w Stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązującym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo;
d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2019 roku”;
e) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
f) powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o. o. z siedziba w Dolistowie Starym zadania miasta Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koszarówce oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez miasto Grajewo umowy wykonawczej na świadczenie usług
w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej
dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
g) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie
w 2019 r.;
h) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2019 rok;
i) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta na 2019 rok;
j) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2019 rok;
k) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2019 rok;
l) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2019 rok;
m) planu pracy Rady Miasta na 2019 rok.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta Grajewo.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie IV Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011