Wtorek
25 czerwiec 2019


Imieniny:

Witolda, Wilhelma
Wtorek

26° 13°
Środa

28° 18°
Czwartek

26° 13°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
X Sesja Rady Powiatu Grajewskiego
2019-04-11 09:29:33

Uprzejmie zapraszam na X sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
w okresie od ostatniej sesji.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. w Powiecie Grajewskim.
7. Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury,
a) w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
b) w sprawie dostosowania nazw szkół policealnych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, do przepisów ustawy – Prawo oświatowe,
c) w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011