Poniedziałek
23 wrzesień 2019


Imieniny:

Bogusława, Liwiusza, Tekli
Poniedziałek

14°
Wtorek

15°
Środa

14°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
VIII Sesja Rady Miasta Grajewo
2019-05-23 12:21:21

Uprzejmie informuję, że dnia 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta –stan obecny
i zamierzenia projektowe.
5. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości żądaniach w związku ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydanych decyzjach w sprawie opłat planistycznych.
6. Ocena stanu dróg miejskich po okresie zimowym: koszty utrzymania dróg oraz planowane prace remontowe.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
8. Informacja na temat kierunków i form działań w zakresie promocji miasta w kontekście „Dni Grajewa 2019”.
9. Oferta kulturalna i sportowa miasta na okres wakacyjno–urlopowy – miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne.
10. Realizacja programów zdrowotnych w mieście Grajewo.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo za 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołania Skarbnika Miasta Grajewo;
b) nadania nazw ulic;
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
15. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta Grajewo.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie VIII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011