Sobota
07 grudzień 2019


Imieniny:

Agaty, Dalii, Sobiesława
Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Rozbudowa drogi Wierzbowo- Boczki Świdrowo
2019-06-18 12:01:15

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” mająca na celu: skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Wierzbowo i Boczki Świdrowo poprzez ,,Rozbudowę drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” o długości 3,32 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski informuje, iż zakończył realizację II etapu operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”, polegającego na wykonaniu robót budowlanych.
W dniu 17 czerwca 2019 r. komisja w składzie Pani Małgorzata Cybula – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków w Starostwie Powiatowym w Grajewie, Pan Jan Julian Połonowicz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Pan Andrzej Ciechanowicz – Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Grajewie dokonała odbioru końcowego robót, których wykonawcą było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o. o. w Grajewie oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,UNIROL” Dorota Kulikowska w Grajewie. Podwykonawcą robót branży elektroenergetycznej był ,,MEGAWAT” J. Górniak

i Wspólnicy Spółka Jawna z Grajewa. W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Pan Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski, Pan Tomasz Cebeliński – Wicestarosta Grajewski, Pan Stanisław Szleter – Wójt Gminy Grajewo, przedstawiciele Wykonawcy Pan Adam Kulikowski- Prezes Zarządu, Pani Dorota Kulikowska – Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych, Pan Tomasz Kulikowski - kierownik budowy, Pan Jerzy Adam Górniak - podwykonawca robót branży elektroenergetycznej, Pan Bogdan Kuczyński - inspektor nadzoru branży drogowej, pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, Pan Robert Łapiński - inspektor nadzoru branży elektroenergetycznej, wspólnik spółki cywilnej ,,ELJA” z Białegostoku oraz członkowie Zarządu Powiatu Grajewskiego Pan Sławomir Jan Ginel i Pan Waldemar Tadeusz Wieczorek, a także zaproszeni goście Pani Alicja Rutkowska – Radna Powiatu Grajewskiego, Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego w Urzędzie Gminy Grajewo, Pan Karol Wiśniewski – Radny Gminy Grajewo, mieszkaniec wsi Boczki Świdrowo, Pani Aneta Żabińska –Radna Gminy Grajewo, Sołtys wsi Wierzbowo, Pan Mirosław Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Grajewo.

W ramach realizacji zadania wykonano na długości 3,32 km drogi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej, roboty wykończeniowe, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, ułożono chodniki i wjazdy, zamontowano progi zwalniające, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz inne roboty. Wartość wykonanych robót wyniosła 4 727 584,38 zł, z tego4 614 734,61 zł roboty budowlane branży drogowej i 112 849,77 zł roboty budowlane branży elektroenergetycznej, które należało wykonać w związku z kolizją urządzeń elektroenergetycznych z przebudowywaną drogą. Planowane do otrzymania dofinansowanie ze środków UE 1 724 330,00 zł.
Realizacja zadania przez Powiat Grajewski była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z UE, a także wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Grajewow kwocie 1 519 987,00 zł.Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i owocnej współpracy samorządu Powiatu Grajewskiego i Gminy Grajewo udało się zrealizować jakże ważną inwestycję lokalną, która w znaczny sposób poprawiła estetykę miejscowości oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi, szczególnie mieszkańców wsi Wierzbowo oraz Boczki Świdrowo.

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011