Sobota
07 grudzień 2019


Imieniny:

Agaty, Dalii, Sobiesława
Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego
2019-06-20 22:13:10

Uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017 – 2025.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu grajewskiego za 2018 r.
a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.:
a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2018 r.,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2018 r.,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/191/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela
w Grajewie,
c) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,
d) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023.
9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011