Czwartek
28 maj 2020


Imieniny:

Augustyna, Ingi, Jaromira
Czwartek

19°
Piątek

18° 10°
Sobota

19°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XII Sesja Rady Miasta
2019-10-24 12:36:27

Uprzejmie informuję, że dnia 30 października 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XII Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2018/2019.
5. Informacje na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Komisji Mieszkaniowej (Zespołu Doradczego), powołanej przez Burmistrza Miasta Grajewo, w sprawie przydziału mieszkań lokatorom, w nowym bloku przy ul. Targowej w Grajewie.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nieuwzględnienia petycji Casus Noster Kancelarii Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomy;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo;
c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Grajewo;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
e) przystąpienia miasta Grajewo do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich;
f) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję 2020-2023;
g) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
i) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta Grajewo.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011