Czwartek
28 maj 2020


Imieniny:

Augustyna, Ingi, Jaromira
Czwartek

19°
Piątek

18° 10°
Sobota

19°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Wysoka jakość kształcenia zawodowego
2019-10-27 21:17:04

Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”


W dniu 23 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie zawarta została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” pomiędzy Spółką Akcyjną Syntea (Liderem Projektu), której przedstawicielem jest p. Paweł Chudy – Wiceprezes Syntea Spółka Akcyjna, a Powiatem Grajewskim – Partnerem 1, reprezentowanym przez p. Waldemara Remfelda – Starostę Powiatu Grajewskiego i p. Tomasza Cebelińskiego – Wicestarostę oraz Zespołem Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – Partnerem 2, reprezentowanym przez p. Marcina Bobrowskiego – Dyrektora.
Wartość projektu: 1 145 581,44 zł

Projekt nr RPO.03.03.01-20-0195/18 pn.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania: 1 080 181,44 zł.

Priorytetem inwestycji jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Projekt obejmuje 96 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie kształcących się na kierunkach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista oraz 5 nauczycieli.

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań projektowych na poziomie końcowej wersji umowy między Liderem a Partnerami z poziomu Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków są p. Małgorzata Cybula – Naczelnik oraz p. Monika Organek – Inspektor.
starostwograjewo.pl


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011