Piątek
28 luty 2020


Imieniny:

Ludomira, Makarego, Wiliany
Piątek

-1°
Sobota

Niedziela

-1°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XV Sesja Rady Miasta Grajewo
2020-01-23 11:22:11

Uprzejmie informuję, że dnia 29 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta w 2019 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej „Przystań” i połączenia jej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy;
c) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu „Planu angażowania mieszkańców i partnerów społecznych miasta Grajewo na lata 2020-2022”;
d) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
g) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2020 r.;
h) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2020 r.;
i) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2020 r.;
j) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2020 r.;
k) planu pracy Rady Miasta na 2020 r.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta Grajewo.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XV Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011