Piątek
03 kwiecień 2020


Imieniny:

Pankracego, Renaty, Ryszarda
Piątek

Sobota

-3°
Niedziela

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XVIII Sesja Rady Miasta Grajewo
2020-03-20 19:33:52

Uprzejmie informuję, że dnia 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Grajewie;
b) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewo na nieruchomości stanowiące własność powiatu grajewskiego;
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Grajewo;
d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
f) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
h) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
j) udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;
k) zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
8. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII Sesji Rady Miasta Grajewo.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011