Sobota
19 wrzesień 2020


Imieniny:

Januarego, Konstancji, Leopolda
Sobota

19°
Niedziela

20°
Poniedziałek

19°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Konkurs w 100 rocznicę urodzin św.Jana Pawła II
2020-05-15 12:10:32

W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie ogłasza konkurs na najciekawszą, najzabawniejszą historię z życia Papieża, opisaną własnymi zdaniami, przeczytaną z książki lub prasy. Najlepiej opowiedzianą historię nagrodzimy i umieścimy na naszej stronie. Termin konkursu od 18-27 maja 2020 r


Regulamin konkursu MBP w Grajewie

1. Organizator

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie


ul. Wojska Polskiego 20

19-200 Grajewo

2. Adresaci konkursu

Uczestnikami konkursu mogą zostać tylko osoby pełnoletnie.

3. Cel konkursu:

– Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

– Pogłębienie wiedzy o życiu Jana Pawła II.

– Wskazanie współczesnemu pokoleniu osoby Ojca Świętego jako autorytetu moralnego i wzoru do naśladowania.

4. Kryteria oceniania

Konkurs wygrywa osoba, która w najciekawszy i najzabawniejszy sposób opisze historię z życia św. Jana Pawła II.

5. Struktura i przebieg konkursu

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pisemnej pracy max. do dwóch stron (max. objętość pracy 4000 znaków ze spacjami), czcionką Times New Roman, rozm. czcionki 12 lub 13 i przesłanie jej do 27 maja na adres: wypozyczalni@biblioteka.grajewo.pl z imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu.

b) Prace konkursowe, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w trakcie rozpatrywania przez Komisję Konkursową.

c) Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę.

d) Praca konkursowa musi zostać przygotowana samodzielnie przez uczestnika.
e) Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez MBP w Grajewie. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne.

f) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielą zainteresowanym pracownicy MBP w Grajewie pod nr tel. 86 272 36 28.

6. Terminarz i sposób ogłaszania wyników konkursu

Czas trwania konkursu 18.05.2020 – 27.05.2020Rozstrzygnięcie i ogłoszenie konkursu odbędzie się dnia 29 maja na stronie MBP w Grajewie.

7. Nagrody

Nagroda w Konkursie dla najlepszej pracy ma charakter nagrody rzeczowej. Uczestnik konkursu, który wygra zostanie poinformowany telefonicznie o sposobie odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe.

a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie.

b) Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie się do konkursu i przesłanie pracy jednocześnie oświadcza, że:

udziela Organizatorowi zezwolenia na opublikowanie pracy na stronie biblioteki https://biblioteka.grajewo.pl/ lub/i FB opatrzonej imieniem i nazwiskiem;

wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w tymczasowej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego przeprowadzenia. Organizator oświadcza, że po zakończeniu konkursu wymienione wyżej dane osobowe nie będą przez niego wykorzystywane i zostaną zniszczone.

c) Dane osobowe uczestników gromadzone są wyłącznie do celów prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator uprawniony będzie do zamieszczenia wybranych przez siebie prac spośród nagrodzonych na stronie lub/i FB biblioteki, które opatrzone zostaną imieniem i nazwiskiem autora.

d) Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji Regulaminu konkursu rozstrzyga Organizator.

e) Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania więcej niż jednego laureata konkursu.

f) Wszelkie przekazane w ramach Konkursu prace, niezależnie od faktu spełnienia wymogu udziału w Konkursie, uhonorowania lub nie nagrodą ich autorów, przechodzą na własność MBP w Grajewie z chwilą ich przesłania mailem do biblioteki i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Konkursu.

g) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści właściwe informacje na stronie internetowej Organizatora: https://biblioteka.grajewo.pl/

h) Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku nadesłania zbyt małej ilości prac.

MBP w Grajewie


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011