Sobota
04 lipiec 2020


Imieniny:

Aureli, Malwiny, Zygfryda
Sobota

25° 16°
Niedziela

25° 19°
Poniedziałek

25° 16°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Drogi zostaną przebudowane. Umowy podpisane
2020-06-19 14:02:06

W wyniku przeprowadzonych i zakończonych postępowań przetargowych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2020 r. oraz 15.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo przy ulicy Komunalnej 6 dokonano podpisania umów budowlanych branży drogowej na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących :Przebudowa drogi gminnej Nr 142534B w m. Brzozowo o długości 1,04 km, wartość umowy – 711 237,48 zł, termin realizacji – do dnia 30.09.2021 r.
Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki – Kurejwa, Popowo – Kurejwa o długości 2,24 km, wartość umowy – 1 331 678,28 zł, termin realizacji – do dnia 31.10.2022r.
Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany – Szymany Kolonie o długości 4,05 km, wartość umowy – 3 313 411,43 zł, termin realizacji – do dnia 31.10.2022r.

Umowy podpisane zostały przez Gminę Grajewo reprezentowaną przez P. Wójta Stanisława Szletera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Moniki Zorczykowskiej, a firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków reprezentowaną przez Pełnomocnika P. Justynę Wojciechowską.
W/w zadania o ogólnej wartości 5 356 327,19 zł zostaną zrealizowane przy współudziale środków własnych gminy oraz dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% robót budowlanych tj. 2 678 163,59 zł.

Stanisław Szleter

Wójt Gminy Grajewo


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011