Niedziela
20 wrzesień 2020


Imieniny:

Eustachego, Faustyny, Renaty
Niedziela

20°
Poniedziałek

21°
Wtorek

20°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2020-08-21 09:07:22

Uprzejmie informuję, że dnia 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Grajewo


Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wręczenie nagród w konkursie o Nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo na przygotowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznych zagospodarowania terenów obejmujących obszar „Strzelnicy” oraz obszar wokół klubu „Hades” położonych w mieście Grajewo.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

5. Informacja na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo za I półrocze 2020 r.

6. Informacja dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

7. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie w I półroczu 2020 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Miasta Grajewo.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia wniosku skierowanego do Rady Miasta Grajewo;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;

c) przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020-2022;

d) nadania nazw ulic;

e) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał;

f) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych;

g) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

i) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

j) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

l) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową przez miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

12. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta Grajewo.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie XXII Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-226-248-180.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011