Niedziela
20 wrzesień 2020


Imieniny:

Eustachego, Faustyny, Renaty
Niedziela

20°
Poniedziałek

21°
Wtorek

20°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
PUP Grajewo - Nabór Wniosków o przyznanie środków KFS
2020-09-01 09:16:22

Nabór Wniosków o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego


Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie wznawia nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Wnioski należy składać w okresie od 24.08.2020 r. do04.09.2020 r.
-w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, pok. nr 2, I piętro (sekretariat), w godzinach od 730 - 1530
- drogą elektroniczną
(Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania".

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.
W 2020 r. środki z KFS przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:


wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub w województwie zawodach deficytowych;
wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych, prowadzonej przez MRPIPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.Wysokość dofinansowania:

W przypadku mikroprzedsiębiorców (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR) ze środków KFS może zostać sfinansowane 100% kosztów kształcenia ustawicznego.
W przypadku pozostałych pracodawców może zostać sfinansowane 80% kosztów kształcenia, a 20% pozostałych kosztów kształcenia pokrywa pracodawca (przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie w/w działań).


W obu przypadkach łączny koszt kształcenia na jednego uczestnika w danym roku nie może przekroczyć kwoty 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Środki z KFS stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
de minimis.

więcej informacji:Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie
ul. Strażacka 6A, pok. nr 9, tel. 86 261 30 37,szkolenia@pupgrajewo.plPseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-226-248-180.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011