Wtorek
27 październik 2020


Imieniny:

Iwony, Noemi, Szymona
Wtorek

° °
Środa
Czwartek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2020-09-28 17:04:53

Uprzejmie informuję, że dnia 30 września 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy
Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Informacja o sytuacji finansowej miasta
z uwzględnieniem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłat.
5. Informacja na temat form działalności miasta w zakresie wspierania uczniów zdolnych,
w tym stypendia sportowe, mecenat artystyczny.
6. Informacja na temat funkcjonowania Spółek Miejskich PUK, PEC, TBS w roku 2019.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej dotyczącej realizacji zadania – utrzymanie zieleni na terenie miasta Grajewo w 2019 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej dotyczącej realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Grajewo na rok szkolny 2020/2021
rodzicom, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
rodziców do placówek oświatowych;
c) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Grajewskiego;
d) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi
publicznej na terenie miasta Grajewo;
e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
12. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta Grajewo.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Miasta.Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-18-207-102-38.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011