Środa
24 luty 2021


Imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja
Środa

° °
Czwartek
Piątek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2021-01-22 14:00:36

Uprzejmie informuję, że dnia 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy
Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Podsumowanie obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
b) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2021 roku”;
d) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2021 r.;
e) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2021 r.;
f) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2021 r.;
g) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2021 r.;
h) planu pracy Rady Miasta na 2021 r.;
i) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
k) przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości;
l) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2021 r.;
m) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Grajewo.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-232-129-123.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011