Środa
24 luty 2021


Imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja
Środa

° °
Czwartek
Piątek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Gminy Grajewo
2021-01-25 15:02:28

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Grajewo zwołuję na dzień
27 stycznia 2021 r. (środa) na godz. 1200 XXVI sesję Rady Gminy Grajewo,
która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie z
następującym porządkiem obrad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na
poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy
w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela
Gminy Grajewo do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia
dodatkowych przedstawicieli Gminy Grajewo do Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości
Łękowo, gmina Grajewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości
Wojewodzin, gmina Grajewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o budowę ścieżki rowerowej z
Grajewa przez Koszarówkę, Danówek, Szymany, Łamane Grądy, Biebrzę,
Pieńczykówek, Pieńczykowo, Stoczek, Kozłówkę, Ciszewo, Kuligi,
Woźnawieś, Tamę w kierunku Czerwonego Bagna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej przez Piotra
Rakowskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy Grajewo do pilnego przyjęcia
uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie
mieszkańców gminy Grajewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych
czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał
pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta
prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021
rok.
14. Sprawozdanie Wójta za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Grajewo.
15. Informacja Prokuratora Rejonowego w Grajewie o wynikach pracy
osiągniętych w 2020 roku w zakresie prowadzonych w jednostce
organizacyjnej prokuratury postępowaniach karnych oraz działalności poza
karnej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grajewo
Henryk OrganekPseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-232-129-123.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011