Środa
24 luty 2021


Imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja
Środa

° °
Czwartek
Piątek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta
2021-02-21 19:04:33

Uprzejmie informuję, że dnia 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXIX
Sesja Rady Miasta Grajewo.
Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Klubu „Hades”.W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Sprawozdanie z przekazywanych wkładów do spółek i objętych udziałów.
5. Sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego za 2020 r.
6. Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie miasta Grajewo w 2020 r.
7. Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie w 2020 r.
oraz plany na 2021 r.
8. Informacja na temat działalności Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2020 r. oraz plany
na 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
b) sposobu załatwienia wniosku złożonego przez mieszkańca miasta;
c) uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Grajewie;
d) projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Grajewo;
e) przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2021-2036”;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie;
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu
diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela
w Grajewie.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
12. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-RząsaStrona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011