Niedziela
26 czerwiec 2022


Imieniny:

Jana, Pauliny, Rudolfiny
Niedziela

° °
Poniedziałek
Wtorek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2022-06-20 09:46:10

Uprzejmie informuję, że dnia 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XLV Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej uwzględnienie wniosków z przeprowadzonej kontroli kompleksowej „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Grajewo w 2019 r.”.
5. Analiza finansowa funkcjonowania w 2021 r. zakładów budżetowych miasta na podstawie informacji
o wykonaniu budżetu miasta.
6. Debata nad raportem o stanie miasta Grajewo za 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2021 r.:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2021 r.;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu
za 2021 r.;
c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za 2021 r., oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2021 r.;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2021 r.;
e) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo z realizacji budżetu
za 2021 r.;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na działania Burmistrza Miasta;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na II półrocze 2022 r.;
d) przejęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Grajewo;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2022-2036.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta Grajewo.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XLV Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011