Sobota
25 marzec 2023


Imieniny:

Bolka, Cezaryny, Marioli
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2023-02-17 09:00:07

Uprzejmie informuję, że dnia 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LIV Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.


Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników przeprowadzonej kontroli w zakresie form promocji miasta w 2021 r.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Grajewo w 2022 r.
6. Informacja o wynikach sprzedaży nieruchomości gruntowych za 2022 r. i planowanych do sprzedaży
w 2023 r.
7. Informacja na temat stanu komunalnego zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych w 2022 r. oraz zadań planowanych do realizacji w 2023 r.
8. Informacja na temat działalności Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
b) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 r.;
c) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie jego własnego zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie;
d) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa DP
nr 1808B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
e) zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
12. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie LIV Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-34-232-62-64.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011