Sobota
07 grudzień 2019


Imieniny:

Agaty, Dalii, Sobiesława
Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Trwają prace drogowe - Przebudowa drogi w m. Modzele
2018-09-04 16:02:41

Wójt Gminy Grajewo informuje, iż wykonawca robótprzystąpił do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103323B w miejscowości Modzele”. Inwestycja swym zakresem obejmie:


- podbudowę z kruszywa łamanego,

- ułożenie dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego,

- wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz uzupełnieniu poboczy,

- ustawienie krawężników drogowych na ławie betonowej z opornikiem.

Przebudowana droga będzie posiadała nawierzchnię asfaltową na długości 0,81 km i szerokość od 5 m do 6 m . Termin zakończenia robót zgodnie z umową planowany jest do 12 października 2018 r.

Wartość inwestycji wynosi 886 017,15 złotych ( słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 15/100). Gmina Grajewo otrzymała dofinansowanie ze środków „EFRROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 531 030,00 złotych (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych 00/100) co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011