Wtorek
16 kwiecień 2024


Imieniny:

Bernarda, Biruty, Erwina
Wtorek

° °
Środa
Czwartek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2023-01-30 09:28:19

Uprzejmie informuję, że dnia 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników przeprowadzonej kontroli w zakresie form promocji miasta w 2021 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r.;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych;
d) utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”;
e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Grajewie;
f) zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
h) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na I półrocze 2023 r.;
i) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2023 r.;
j) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2023 r.;
k) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2023 r.;
l) planu pracy Rady Miasta na 2023 r.;
m) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
n) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej
w Grajewie w 2023 r.;
o) określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta Grajewo.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie LIII Sesji Rady Miasta.Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Curyło
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-239-91-5.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011