Niedziela
01 sierpień 2021


Imieniny:

Jarosława, Justyny, Nadziei
Niedziela

° °
Poniedziałek
Wtorek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2021-05-19 11:28:27

Uprzejmie informuję, że dnia 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat perspektyw rozwoju TBS Sp. z o. o. w Grajewie.
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2020 r.
6. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym.
7. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
8. Informacja o zgłoszonych żądaniach, októrych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2020 r.
10. Sprawozdanie z realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” oraz z funkcjonowania programu „Grajewskiej Karty Seniora” w 2020 r.
11. Informacja na temat realizacji polityki Miasta Grajewo względem osób starszych i niepełnosprawnych w 2020 r.
12. Informacja na temat realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grajewo w 2020 r.".
13. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” w 2020 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
b) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-203
e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
f) ustalenia regulaminu korzystania z miejskich parków, skwerów, terenów zieleni urządzonych na terenie miasta Grajewo.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
17. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011