Niedziela
01 sierpień 2021


Imieniny:

Jarosława, Justyny, Nadziei
Niedziela

° °
Poniedziałek
Wtorek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Gminy Grajewo
2021-06-07 09:50:56

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 11 czerwca 2021 r. (piątek) na godz.12.00 XXIX sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie, ul. M. Kopernika 2, 19-200 Grajewo z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawieodstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kacprowo i Ruda, gmina Grajewo.
6. Podjęcie uchwały w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawiezasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grajewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2021-2030.
11. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Grajewo za 2020 rok.
12. Przeprowadzenie debaty nad przedstawionym raportem.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grajewo za 2020rok.
14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2020 rok:
a) wystąpienie Wójta Gminy Grajewo w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2020 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2020 rok,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2020 rok,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.
17. Wystąpienie Wójta Gminy Grajewo z okazji jubileuszu 30-lecia powstania Gminy Grajewo.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011