Niedziela
09 sierpień 2020


Imieniny:

Klary, Romana, Rozyny
Niedziela

28° 15°
Poniedziałek

28° 14°
Wtorek

28° 15°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Poznaj eWUŚ. Przyda ci się u lekarza
2012-11-14 20:21:18

Ponad 100 podlaskich poradni, gabinetów lekarzy rodzinnych i szpitali testuje już system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). Dzięki niemu od 1 stycznia 2013 roku wystarczy, że pacjent w rejestracji poda numer PESEL bez konieczności przedstawiania dokumentów ubezpieczenia. Aby całą operacja powiodła się, kolejne placówki ochrony zdrowia testują oprogramowanie łączące ich z danymi z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Zawarte są tam informacje z ZUS, KRUS i MSW na temat tego, czy za daną osobę spływa składka zdrowotna i czy ma prawo do bezpłatnego leczenia w ramach NFZ.


Klik i wiadomo kto jest ubezpieczony

Dzięki eWUŚ świadczeniodawcy zyskują dostęp do systemu, który informuje ich o tym czy dana osoba jest ubezpieczona, czy nie. Nie ma tam informacji o miejscu naszego zatrudnienia ani o zarobkach. Aplikacja jest bardzo prosta – po wpisaniu numeru PESEL pojawia się zielone okno – jeśli NFZ potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych, lub czerwone – jeśli w dniu weryfikacji nie ma pewności czy pacjent jest ubezpieczony – wyjaśnia Kamil Szestowicki, koordynator eWUŚ w województwie podlaskim. Zwalnia to pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.


Inny dokument lub oświadczenie

W przypadku, gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe lub nie uzyska się potwierdzenia, pacjent może przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń (dla wielu grup, w tym emerytów, jest to szybki i bezproblemowy sposób potwierdzania prawa do świadczeń), a w razie braku dokumentu – złożyć oświadczenie (za małoletnich oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy bądź opiekun faktyczny lub prawny).

Na taką możliwość od dawna czekali świadczeniodawcy – uważa Jacek Roleder, dyrektor Podlaskiego NFZ. Dotychczas to na świadczeniodawcy ciążył obowiązek wyegzekwowania od nieuprawnionej osoby kosztów udzielonego mu świadczenia. Zaproponowane rozwiązania gwarantują świadczeniodawcy, że Fundusz nie odmówi rozliczenia świadczenia udzielonego pacjentowi, którego prawo zostało potwierdzone (elektronicznie, okazanie dokumentu czy przez złożenie oświadczenia).

W stanach nagłych oraz w przypadku gdy pacjent ze względu na stan zdrowia nie będzie w stanie złożyć oświadczenia zachowano możliwość późniejszego przedstawienia dokumentu.


Warto przed nowym rokiem sprawdzić status ubezpieczenia

Osoby, które mają wątpliwości co do własnego statusu ubezpieczeniowego powinny zadbać, aby po nowym roku nie spotkała ich u lekarza przykra niespodzianka. Szczególnie dotyczy to osób, które były zgłoszone jako tzw. członkowie rodzin, a następnie czasowo podjęły pracę lub zarejestrowały się w urzędzie pracy. Aby móc bezpłatnie korzystać ze świadczeń po ustaniu własnego tytułu do ubezpieczenia, raz jeszcze trzeba, by pracodawca zgłosił współmałżonka lub dzieci swojego pracownika do ZUS - przypomina Monika Adamska, Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców Podlaskiego NFZ. Osoby, które mają umowę o pracę, a także emeryci czy renciści nie powinni się obawiać o swój status ubezpieczenia.

Czemu służy eWUŚ?

1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta,

2) zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

3) poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie danych otrzymanych z ZUS, KRUS i MSW.

Testowanie eWUŚ

22 października br. Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczął przyjmowanie wniosków i wydawanie upoważnień świadczeniodawcom, którzy biorą udział w testach systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Do dziś zainteresowanie testem wyraziło 300 świadczeniodawców spośród około 800, z którymi NFZ ma umowy na świadczenia zdrowotne.

W ramach testów świadczeniodawcy uzyskali dostęp do rzeczywistych danych o uprawnieniach pacjentów, zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Wcześniejsza rejestracja i uczestnictwo w testach pozwalają zapoznać się świadczeniodawcom z nowym systemem. Wydane upoważnienia będą obowiązywały także po 1 stycznia przyszłego roku i nie będzie potrzeby ich uaktualniania.

Zalecany sposób dostępu do eWUŚ to zainstalowane u świadczeniodawców oprogramowanie współpracujące z usługą sieciową udostępnianą przez NFZ, którą firmy informatyczne testowały już od sierpnia br. Weryfikacja uprawnień pacjentów jest oczywiście możliwa również przez przeglądarkę internetową.
Wcześniejsza rejestracja i uczestnictwo w testach pozwolą zapoznać się świadczeniodawcom z nowym systemem, który zostanie uruchomiony z początkiem 2013 r. Testy systemu mają także dać możliwość świadczeniobiorcom oraz osobom zgłoszonym przez nich do ubezpieczenia uporządkowania i zaktualizowania informacji o ich uprawnieniach do świadczeń zdrowotnych.


Rzecznik Prasowy

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
Adam Dębski


Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-34-200-222-93.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011