Środa
08 kwiecień 2020


Imieniny:

Amadeusza, Cezaryny, Juliany
Środa

17°
Czwartek

17°
Piątek

17°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XXXV Sesja Rady Gminy Grajewo
2014-06-24 10:55:01

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 27 czerwca b.r./piątek/ na godzinę 12ºº XXXV sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 kwietnia 2014 roku i protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 30 maja 2014 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Złożenie sprawozdań za 2013 rok z:

a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,

b/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo,

c/ działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

d/ działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,

e/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,

f/ działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo,

7. Rozpatrzenie sprawozdań za 2013 rok z:

a/ wykonania budżetu gminy,

b/ sprawozdania finansowego,

c/ przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Grajewo,

d/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok,

e/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grajewo o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok,

f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2013 rok, 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo:

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2013 rok,

b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2013 rok,

c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2014-2025.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski


Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-233-215-196.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011