Niedziela
17 grudzień 2017


Imieniny:

Jolanty, Łukasza, Olimpii
Niedziela

-7°
Poniedziałek

-3° -8°
Wtorek

-7°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-12-17
1
13
27
31
33
41
3
4
14
16
19
32
Multi2
15-12-17
5
6
9
14
15
23
27
29
36
40
44
45
46
53
55
56
64
65
71
78
Plus: 78
Multi2
15-12-17
6
9
11
16
18
22
23
25
29
30
33
44
52
55
59
61
66
72
73
75
Plus: 52
Mini
16-12-17
6
23
29
32
34
XL Sesja Rady Miasta Grajewo
2017-09-22 11:15:41

Uprzejmie informuję, że dnia 27 września 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad XL Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

Przedstawienie porządku obrad.

Zapytania i interpelacje radnych.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Informacja o kosztach i przebiegu imprezy „Dni Grajewa 2017”.

Termomodernizacja miejskich budynków oświatowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Informacja dotycząca możliwości rozwoju budownictwa z udziałem środków zewnętrznych.

Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.

Informacja o gospodarce odpadami za I półrocze 2017 roku.

Podjęcie uchwał w sprawach:

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Grajewie;

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie;

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie;

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Grajewo na lata 2017 – 2033”;

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2026;

zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta.

Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie XL Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011