Wtorek
22 styczeń 2019


Imieniny:

Dominiki, Mateusza, Wincentego
Wtorek

-3° -12°
Środa

-6° -14°
Czwartek

-3° -12°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XLVI Sesja Rady Miasta Grajewo
2018-01-25 16:47:19

Uprzejmie informuję, że dnia 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XLVI Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za okres 1 lipca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
6. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
b) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta na 10 miesięcy 2018 roku;
c) planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa
i Porządku Publicznego Rady Miasta na 10 miesięcy 2018 roku;
d) planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta na 10 miesięcy 2018 roku;
e) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 10 miesięcy 2018 roku;
f) planu pracy Rady Miasta na 10 miesięcy 2018 roku;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie;
h) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II”;
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018 – 2027;
j) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011