Piątek
24 maj 2019


Imieniny:

Joanny, Zdenka, Zuzanny
Piątek

21°
Sobota

20°
Niedziela

21°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Grajewo
2018-12-04 10:26:07

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 05 grudnia b.r. /środa/ na godzinę 12ºº II sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2018

roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na

poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w

okresie między sesjami.

5. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z

dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok

podatkowy 2019.

6. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z

dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za

pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

środków transportowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności

oraz zwolnień.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie w Białymstoku regulaminu dostarczania wody.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i

podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grajewo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas

oznaczony do 3 lat.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2018.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011