Niedziela
24 maj 2020


Imieniny:

Joanny, Zdenka, Zuzanny
Niedziela

16°
Poniedziałek

17°
Wtorek

16°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2019-09-19 16:22:49

Uprzejmie informuję, że dnia 25 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat funkcjonowania spółek miejskich: PUK, PEC, TBS w 2018 r. oraz I półroczu 2019 r.
5. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r.
6. Informacja na temat stanu oświetlenia ulicznego w mieście w aspekcie podjętych prac modernizacyjnych.
7. Informacja na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych
i komunalnych zasobów mieszkaniowych.
8. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie w I półroczu 2019 r.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Grajewo za I półrocze 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
c) zasad używania herbu miasta Grajewo;
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta Grajewo.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie XI Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011