Niedziela
17 styczeń 2021


Imieniny:

Antoniego, Henryki, Mariana
Niedziela

° °
Poniedziałek
Wtorek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2020-12-21 08:04:12

Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja o pozyskanych w 2020 r. środkach pozabudżetowych, w tym z funduszy unijnych.
5. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2020 r.
6. Informacja o współpracy miasta Grajewo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz
o współpracy międzynarodowej miasta Grajewo w 2019 r.
7. Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu „Współzarządzanie procesem rewitalizacji Miasta Grajewo – model inspirowany rozwiązaniami włoskimi z Turynu”.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli przedszkoli miejskich w Grajewie
w zakresie rekrutacji dzieci do placówek w 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;
b) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024;
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
e) przyjęcia dokumentu pn. "Współzarządzanie procesem rewitalizacji Miasta Grajewo – model
inspirowany rozwiązaniami włoskimi z Turynu";
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
h) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
i) uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 rok;
j) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
12. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta Grajewo.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-RząsaPseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-232-133-141.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011