Sobota
25 marzec 2023


Imieniny:

Bolka, Cezaryny, Marioli
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Zakończenie projektu edukacyjnego „Wiedza kluczem do rozwoju”
2023-03-16 09:39:41

Gmina Grajewo w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r. realizowała projekt edukacyjny „Wiedza kluczem do rozwoju” zakładający wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Białaszewie, Danówku i Wierzbowie.


W ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych, zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w których łącznie uczestniczyło 328 uczniów. Ponadto 83 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne oraz odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik) i Białegostoku (Planetarium, Białostocki Teatr Lalek). Zaś 39 nauczycieli uczestniczyło w jednodniowych szkoleniach dot. neurodydaktyki, odkrywania i rozwijania talentów (z wykorzystaniem TIK), budowania odporności psychicznejw świecie zmian oraz w zakresie metod nauczania i motywowania uczniów do nauki. W ramach projektu powstały pracownie przedmiotowe w gminnych szkołach podstawowych, które zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne – informuje Stanisław Szleter Wójt Gminy Grajewo.

Całkowita wartość projekt to kwota 1.102.180,63 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 990.980,63 zł, środki własne 111.200,00 zł. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych zawartą 03.02.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Grajewo.

Gmina Grajewo


Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-34-232-62-64.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011