Niedziela
10 grudzień 2023


Imieniny:

Danieli, Bohdana, Julii
Niedziela

° °
Poniedziałek
Wtorek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2023-05-29 13:06:27

Uprzejmie informuję, że dnia 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LVII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.


Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat zaległości podatkowych wobec miasta - wpływ ustalonych ulg i umorzeń
na dochody miasta (wykonanie w 2022 roku – kierunki działania na 2023 rok).
5. Informacja na temat dochodów budżetu gminy pochodzących z udziałów w podatkach PIT i CIT
oraz wpływ „Polskiego Ładu” na finanse gminy w 2023 roku.
6. Informacja o zmianach w budżecie miasta wywołanych zarządzeniami Burmistrza, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej w I półroczu 2023 roku.
7. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym, utrzymaniu dróg i zakresie prac remontowych.
8. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
9. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej na czynności Burmistrza Miasta Grajewo;
b) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Grajewo.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie LVII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-35-172-165-64.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011