Piątek
21 czerwiec 2024


Imieniny:

Alicji, Alojzego, Rudolfa
Piątek

° °
Sobota
Niedziela
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie dla jednostek
2023-10-20 10:11:30

Wójt Gminy Grajewo – Stanisław Szleter w lutym 2023 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 31 maja 2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Grajewo została zawarta Umowa Nr DIT-I.3031.35.2023, zgodnie z którą Gmina Grajewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100). Zakupiono sprzęt ratowniczo–gaśniczy i umundurowanie dla jednostek:


I. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie:

1) dotacja Województwa Podlaskiego w kwocie – 19 155,00 zł
2) środki własne Gminy Grajewo w kwocie – 0,00 zł
Razem – 19 155,00 zł

II. Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkach–Świdrowo:

1. Dotacja Województwa Podlaskiego w kwocie – 15 845,00 zł
2. Środki własne Gminy Grajewo w kwocie – 970,00 zł
Razem – 16 815,00 zł

Całkowity koszt zakupów: 35.970,00 zł
Dotacja Województwa Podlaskiego: 35.000,00 zł
Budżet Gminy Grajewo: 970,00 zł

Zakupiony sprzęt i wyposażenie pozwoli jednostkom nie tylko szybciej identyfikować zagrożenia, walczyć z żywiołami, ale także na większą skalę prowadzić działalność profilaktyczną. Umożliwi skuteczniejsze prowadzenie akcji ratowniczo–gaśniczych i niesienie pomocy poszkodowanym oraz skuteczniejsze wykorzystanie posiadanego potencjału ratowniczego jednostek.
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011