Piątek
21 czerwiec 2024


Imieniny:

Alicji, Alojzego, Rudolfa
Piątek

° °
Sobota
Niedziela
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2023-11-24 09:56:09

Uprzejmie informuję, że dnia 29 listopada 2023 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXVI Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.
Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LXVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Grajewo w 2023 roku.
5. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do zimy 2023/2024.
6. Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych za trzy kwartały 2023 roku.
7. Informacja na temat programów i projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych
oraz kwot pozyskanego dofinansowania w 2023 roku – analiza porównawcza do 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Miasta Grajewo;
b) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Grajewa
w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2024 – 2028;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Grajewie;
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości;
h) zobowiązania Burmistrza Miasta Grajewo do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
i) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2024 – 2027 z perspektywą
na lata 2028 – 2031”;
j) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2024 rok;
k) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołów z LXIV i LXV Sesji Rady Miasta Grajewo.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie LXVI Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011