Piątek
21 czerwiec 2024


Imieniny:

Alicji, Alojzego, Rudolfa
Piątek

° °
Sobota
Niedziela
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta
2023-12-14 21:02:10

Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się LXVII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.
Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LXVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie”;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie;
c) zobowiązania Burmistrza Miasta Grajewo do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
d) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta Grajewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Miasta Grajewo;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
h) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033;
j) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2024 – 2033;
k) uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2024 rok.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Miasta Grajewo.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie LXVII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011